Klein Laufen in Gross Würben

4. závod Hanáckého žebříčku podzim – krátká trať

30. září 2017, Velké Vrbno

Rozpis závodu „Klein Laufen in Gross Würben“

4. závod Hanáckého žebříčku podzim – krátká trať, veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců

Pořádající orgán:

ČSOS – Hanácká oblast/Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje

Pořádající subjekt:

SK Severka Šumperk (SSU).

Klasifikace závodu:

jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol.

Zařazení do soutěží:

4. závod Hanáckého žebříčku podzim. Rankingový závod s koeficientem 1,00.

Datum:

30. září 2017

Centrum závodu:

Ski areál Paprsek – dolní stanice lanovky, Velké Vrbno, místní část Starého Města pod Sněžníkem (GPS 50.2012692N, 16.9870672E). V centru bude prostor pro postavení klubových tunelů.

Prezentace:

9.00–10.00 v centru závodu.

Start:

11.00 hod. intervalový.

Kategorie:

Vklady:

Přihlášky:

do 26. 9. 201725. 9. 2017 do přes systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz, výjimečně emailem na adresu: severka@razdva.cz.

Forma úhrady:

vklady zasílejte na účet SK Severka Šumperk 1904881319/0800, variabilní symbol číslo oddílu dle adresáře ČSOS nebo platba v hotovosti u prezentace.

Mapa:

Vindoška, 1:10 000, E = 5 m, ISOM 2000, stav duben 2017. Formát A4, tisk na laserové tiskárně, vodovzdorně upravené. Mapovali: Luděk Krtička (hlavní kartograf), Zdeněk Rajnošek, Vojtěch Král, Martin Poklop, Jan Potštejnský, Jan Kaprál.

Systém ražení:

elektronické, Sportident.

Terén:

Převážně smrkový horský les v nadmořské výšce 800 až 1000 metrů nad mořem. Množství kamenných kup (hromadnic) vzniklých při zemědělské činnosti v minulosti. Místy zarůstající původní louky, které tvoří orientačně zajímavý terén zahrnující kamenné kupy, plochy lesa se značně rozdílnou průběžností a řadou vodních prvků.

Parkování:

na parkovacích plochách Ski areálu Paprsek, bez poplatku.

Vzdálenosti:

Občerstvení:

po doběhu v cíli, dále prodej základního občerstvení v centru.

Vyhlášení výsledků:

po skončení závodu vyhlášení s udílením diplomů a cen.

Informace:

http://www.ssu.cz, email: severka@razdva.cz, 603 545 642 (Václav Král)

Předpis:

závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti.

Protesty:

Případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Poštovní adresa: Martin Poklop, Kollárova 174, Hlubočky 3, 783 65.

Upozornění:

závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu.

Poděkování:

Konání závod umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

Funkcionáři závodu:

Václav Král
ředitel závodu

Martin Poklop
hlavní rozhodčí

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 28. 8. 2017.

Stáhnout rozpis ve formátu pdf.

Severka Šumperk